Diverse

Iașul, orașul marilor începuturi. Iașul, primul peste tot

Iașul este orașul celor 100 de biserici, orașul cu cele mai multe case memoriale și muzee, orașul cu prima universitate din țară (Al. I. Cuza), primul premiul Nobel pentru România a fost adus de ieșeanul George Emil Palade, primul orologiu din țările române este cel instalat de Vasile Lupu în turnul de la Trei Ierarhi (1638), prima carte de legi în limba română: “Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte giudețe” (1646), primul monument din țările române: Obeliscul cu Lei din parcul Copou (1834), primul muzeu din România: Muzeul de Istorie Naturală (1834), primul teatru național: “Vasile Alecsandri” (1840), prima Grădina Botanică din România: “Anastasie Fătu” (1856), prima bancă de credit ipotecar, prima Universitate de Medicină (1859), primul Teatru Evreiesc din lume (1876) și prima sinagogă din Europa (1671), prima casă memorială din România: Bojdeuca lui Ion Creangă (1918), aici a început Revoluția de la 1848, prima publicație medicală și prima lucrare de geologie din România, prima școală superioară de inginerie din România ș.a.m.d.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *